Accés Menors

El CanetRock està obert a persones de totes les edats, però els menors de 16 anys han de:

· Assistir al festival acompanyats pel seu pare, mare o tutor/a legal o, en el cas que aquests no hi puguin assistir, autoritzar a una altra persona major d’edat perquè l’acompanyi i en sigui responsable durant tot el festival.

· Cal portar signat el document d’autorització que us podeu descarregar en aquest mateix apartat de la web i lliurar-lo a l’accés del festival.

· Un adult pot ser responsable de, com a màxim, 5 menors.

· Aquests requisits són necessaris per tothom qui no tingui 16 anys complerts en el moment d’accedir al festival, encara que els compleixin durant l’any en curs. Si fas els 16 anys el diumenge també cal venir acompanyat o, en cas de voler entrar sol, hauràs d’esperar fins a la mitja nit de diumenge.